Menu

Olika typer av danser

Den som vill börja med dans, och börjar leta bland dansskolornas utbud av kurser, kommer snabbt att inse att det inte är en underdrift att säga att det finns en dans för alla. Om man tar i beräkning de dansstilar som finns i olika världsdelar och olika kulturer, samt alla de fusion-stilar och förgreningar av redan befintliga dansstilar som har utvecklats genom historien, får man ett nästan obegränsat utbud att välja mellan.

De som vill dansa i par kan till exempel välja mellan de tio olika pardanser som brukar räknas in i tiodans. Många känner säkert igen dessa danser från program som Let’s dance; det handlar om vals, wienervals, quickstep, tango och slowfox (som med ett samlat namn brukar kallas standarddans) samt cha-cha-cha, samba, rumba, jive och pasodoble (som kallas latinamerikansk dans).

Även för den som vill dansa själv finns dock många danser att välja mellan. En av de mest klassiska danserna är till exempel balett, vars historia tog sin början redan på 1400- och 1500-talet i Italien. Balett är en extremt fysiskt krävande dans, då balettdansare måste vara mycket starka och uthålliga, samtidigt som de måste vara viga, flexibla och graciösa. Detta gör att de flesta börjar träna balett mycket tidigt i livet, för att de ska kunna utveckla den kropp som behövs för att klara balettens alla rörelser.

Baletten kan sägas ha en modern kusin i det som helt enkelt brukar kallas modern dans. De flesta som dansar modern dans är skolade i klassisk balett i grunden, eftersom samma flexibilitet och styrka krävs. Till skillnad från klassisk balett är koreografin i modern dans dock friare, och syftar ofta till att berätta en historia eller uttrycka ett budskap.

Andra danser som har utvecklats först på senare år, närmare bestämt från 1970-talet och framåt, är hiphopen och dess förgreningar, som popping, locking och breakdance. Samtliga dessa danser är en del av det som brukar kallas streetdance, det vill säga “gatudans”. Med detta menade man ursprungligen danser som växt fram och lärts ut på gatan, snarare än i en dansstudio. Idag lärs dock även många streetdansare ut i dansstudior över hela världen, varför begreppet förlorat sin ursprungliga betydelse något.

Ytterligare en typ av dans är steppdans, som egentligen kan sägas vara ett samlingsord för danser där fotarbetet är det viktigaste. I de flesta steppdanser bär dansaren skor med en särskild sula, för att varje slag med foten i golvet ska höras tydligt. En variant av steppdans som blivit mycket populär tack vare shower som Riverdance är irländsk folkdans.

Något som är mycket viktigt, oavsett vilken dans man dansar, är utstrålning. I olika danser krävs olika typer av utstrålning, eftersom man som dansare vanligtvis ska gestalta en känsla med sin dans. Det kan handla om allt från sorgsenhet och ilska till glädje och passion. Oavsett vilken känsla man vill förmedla med sin dans är dock självförtroende lika viktigt för att gestaltningen ska bli trovärdig. Om man känner att man har problem att uttrycka känslorna i ens dans till fullo på grund av att man till exempel skäms för sina tänder, kan det därför vara dags att besöka en tandläkare för att korrigera tänderna. Då kommer man inte bara att bli bättre som dansare, utan också må bättre som människa.