Menu

Att sjunga i kör

Det är många som utövar körsång. Det finns många olika sorters körer och deras ambitionsnivå varierar. Att sjunga i kör innebär oftast inte bara glädjen att få sjunga utan det finns en gemenskap i gruppen som sjunger tillsammans. Det kan vara en väg att förbättra sin fysiska hälsa och sitt välmående.

Att leda en kör

En del körledare har företag inom detta område. Många gånger har de fullt upp med sina körer och kommer inte riktigt ikapp med företaget. Något som är bra är att då finns möjligheten att sälja fakturor för att underlätta sitt företagande. Många som är körledare har genomgått någon typ av utbildning som körledare via högskola eller universitet men det går även att hitta via studieförbund eller inom någon kyrka.

Kör i skolan

Många gånger börjar debuten i körsång i en skola. Skolan har musikundervisning och oftast ingår körsång i detta. Kören tränar oftast inför att framträda inom olika sammanhang i skolan. Det kan vara vid lucia, vid jul eller vid skolavslutningen. Det finns speciella skolor som riktar sig till barn och unga som vill skola sig inom sång, till exempel vid Adolf Fredriks musikklasser där många ungdomar har fått sin musikutbildning. Några kända personer som gått i den skolan är bland annat Robert Wells och Molly Sandén.

Kör i kyrkan

Inom kyrkan finns olika sorters körer, det kan vara söndagsskolekör, en gospelkör eller en kör som sjunger vanliga körsånger. Söndagsskolans kör är oftast barn som sjunger och övar tillsammans när de är på söndagsskolan och sedan sjunger det under någon familjegudstjänst.

Gospel är en sorts körsång som har sitt ursprung i kyrkliga församlingar i USA där medlemmarna oftast var afroamerikaner.

Den vanliga kyrkokören har oftast en repertoar inom kyrkomusik och sjunger vid högmässor och liknande. Ibland tränar kyrkokören in en annan repertoar och har kvällssoaréer i kyrkan.

Alla kan sjunga-kör

Carolina af Ugglas är en känd konstnär inom olika områden. Hon har startar körer där alla får vara med och sjunga. Hon lär ut en annorlunda sångteknik för att alla ska få möjlighet att känna att de kan. Där sjunger de kända pop- och rocklåtar.

Körsång som friskvård

Det finns inte så mycket forskning kring körsång och friskvård. Stressforskaren Töres Theorell har kommit fram till att körsång gör oss lugnare och ger oss fysisk träning. Många kan intyga att de mår mycket bättre när de deltar i körsång. Om du vill starta en kör på ditt arbete så anser Skatteverket att är skattefri eftersom det kan betraktas som en enklare form av förmån till personalen samt att det även skapar trivsel på arbetsplatsen.

Östersunds kommun har gått lite längre och använder körsång inom både friskvård och rehabilitering. Det var en rehabiliteringssamordnare som startade upp det hela. Att delta i något estetiskt sammanhang kan många gånger räcka för att må bättre.

Att välja körsång ger möjlighet till bättre fysik, bättre psykiskt välmående samt att delta i ett sammanhang.