Menu

Folkdans

Folkdans är många olika traditionella typer av dans. Dess form och utförande baseras på hur människorna från en specifik social bakgrund eller geografisk plats utför danserna. Folkdans dansas oftast till spelmansmusik eller folkmusik och de som dansar klär sig i traditionella kläder. Den här dansformen kan sägas förknippas med en bondekultur och dess folk. Även om den är traditionell så förändras faktiskt dansen över tid, på grund av olika influenser. Exempelvis så utförs en klassisk polska på olika sätt beroende på var man befinner sig, det finns stora regionala skillnader över hela världen.

Folkdans i olika kulturer

Folkdansen har tidigare inte varit en nedskriven dans som formellt lärts ut, utan den har informellt förts vidare från generation till generation. Idag har det blivit vanligare med olika kurser och tävlingar runt om i världen. På olika platser under olika perioder har folkdansen tillskrivits en betydande roll för nationalidentiteten. Det är just därför den förknippas med högtider som anses som viktiga för nationalstaten. Men folkdansen och högtider kan också hjälpa till att förena olika typer av människor och kulturer, det finns inget som är skrivet i sten. Under midsommarfirandet i Motala firade SFI ett traditionellt midsommar där eleverna får lära sig nya svenska ord och lära känna de svenska traditionerna. Den traditionella midsommarstången restes och sedan dansade man små grodor och kurdisk dans runt stången.

Folkdansen förenar människor

Folkdans är en typ av träning där man både motionerar samtidigt som man umgås med andra människor. Den passar varierande åldrar så att alla kan delta. Personer som har erfarenhet av folkdans kan oftast säga från vilket land en viss dans härstammar. Även om olika grannländers danser har liknande drag kan man känna igen olika kulturer, de har sina egna kännetecken. Folkdanser har funnits längre än de politiska gränserna och man kan till exempel se att bulgariska, serbiska och kroatiska danser har liknande namn, figurer och musik. Om du börjar dansa folkdans får du lära känna människor över generations- och kulturgränser. Dessa kan sedan hjälpa dig att kanske byta knoppar i köket, måla om ett rum eller lära dig att laga mat från en annan matkultur.