Menu

Dans för barn

Barn älskar att röra på sig och det kan ta sig olika uttryck. En del barn är mycket motoriska och tycker om fart och fläkt. Att springa, klättra, cykla eller ta del av någon typ av gruppsport är populärt från tidig ålder ända upp i tonåren. Många barn visar också tidigt intresse för musik och rytmer och dansar så fort de hör musik. En hel del barn talar också om att de vill dansa eller gå på barndans. Denna typ av aktivitet hålls i olika former både i större och mindre städer runt om i landet.

Lärarledd dans

Utbudet är stort och det finns en hel del dans att välja bland. För de yngsta 1-2 åringarna finns ofta rörelse till musik där föräldrarna får vara med och dansa tillsammans med barnen. Från ungefär 4- års ålder kan barnen börja dansa på egen hand tillsammans med en danslärare. Det handlar ofta om att uppmuntra rörelseglädje, rytmkänsla och att våga dansa i grupp. Efterhand som barnens motoriska förmåga stärks får de lära sig rörelser och koreografi som ökar i svårighetsgrad. Det finns också företag som använder sig av olika sorters appar där barnen kan träna på rörelser hemma och få tillgång till danslektionernas koreografi och musik. Advantum Kompetens är ett företag som sysslar med konceptet blended learning där de tar fram skräddarsydda lösningar för effektiva läroprocesser där olika metoder och verktyg samverkar för att maximera läroprocessen.

Hälsa och glädje

Att uppmuntra barn att röra på sig är alltid en god idé eftersom de hälsosamma effekterna av att få igång kroppen är många. Barn som dansar och rör på sig får utlopp för både energi och glädje på samma gång. I dansen får de bland annat kontakt med sin kreativa sida och de får möjlighet att använda sin fantasi när de till exempel dansar i varierade teman och använder olika sorters intensitet beroende på vilken musik och vilket sammanhang det handlar om. Att dansa i grupp handlar också om att utveckla sina samarbetsfärdigheter och sin koncentrationsförmåga. Även rytmik, styrka, balans, smidighet och koordination stärks och bidrar till en både rolig och lärorik motionsform och upplevelse för barn. Danskurser för barn brukar vara lite friare och dansen blir vanligtvis inte stilbunden förrän barnen har kommit upp i 10-års åldern. Istället får man oftast prova på olika musikstilar och rörelsemönster och dansen är glädjebetonad. Det finns naturligtvis andra typer av danskurser som till exempel balett som redan från början har en viss danstradition och stil att förhålla sig till.

Som förälder kan det vara bra att tänka på att uppmuntra barns intressen och låta dem få behålla glädjen när det gäller till exempel dans och fokusera på att det ska vara roligt istället för ett tävlingsmoment.